AdWolves reviews beoordelingen

Google Analytics

Wil je meer inzicht krijgen in de activiteiten op je website? Zodat er naderhand gegronde beslissingen genomen of actiepunten opgesteld kunnen worden om de online omzet te verhogen?

Wij kunnen zorgen dat Google Analytics de activiteiten van websites maximaal meet. Van geavanceerde (micro)conversiemetingen tot uitgebreide e-commercerapporten en cross-domain tracking. Vrijwel alle data die bijdragen aan het verbeteren van de websiteprestaties kunnen we meetbaar maken.  Daarnaast kunnen we deze data in combinatie met onze datavisualisatie dienst visueel en inzichtelijk maken zodat er nog sneller gerapporteerd kan worden en er sneller strategische keuzes gemaakt kunnen worden. Verder is het mogelijk om koppelingen te maken met externe software en tools. Binnen de bedrijfsorganisatie.

Onze Google Analytics-specialisten zijn in het bezit van het Google Analytics certificaat.

Google Analytics data meting